Thiết bị thang máy

thông tin liên hệ
Hotline
- 0777555114

Thang máy các loại

QTC - 01
QTC - 01
QTC - 02
QTC - 02
QTC - 03
QTC - 03
QTC - 04
QTC - 04
QTC - 05
QTC - 05

Thiết bị thang máy

Inox hoa văn cửa
Inox hoa văn cửa
Khung cửa
Khung cửa
LM01
LM01
Bảng mạch
Bảng mạch
Động cơ Wutterbeg
Động cơ Wutterbeg
Động cơ Montanary
Động cơ Montanary
Tủ điều khiển Step
Tủ điều khiển Step
Sàn thang
Sàn thang
Tay vịn
Tay vịn
PV01
PV01

Thiết kế cabin

QTC - CD01
QTC - CD01
QTC - CD01
QTC - CD01
QTC - CD02
QTC - CD02
QTC - CD02
QTC - CD02

Tủ điều khiển tự động hoá

Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển
Tủ điều khiển